Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Srečanje stegovodij z ognjem v sebi

Priprave na tabor voditeljev Ogenj v meni so v polnem zamahu. O tem priča tudi srečanje stegovodij s člani strateškega tropa, ki je bilo v soboto, 12. 5. 2012.

Majsko sončno sobotno dopoldne smo izkoristili za to, da so stegovodje dobili zanimive in koristne informacije o pripravi in sami izvedbi tabora. V prvem delu smo predstavili stebre in cilje tabora, udeleženci so bili seznanjeni s katehezami za potovalni del, dobili so še dodatna pojasnila glede dobrih praks za delovanje stega. V drugem delu smo razkrili, kdo bo s kom v potovalni skupnosti, nato pa so po skupinah začeli z načrtovanjem za potovalni del: okvirno so določili pot in poskušali oblikovati vodstvo potovalne skupnosti.

Tabor bo uspel le, če se bomo za to vsi skupaj potrudili. Zato vam želimo uspešna načrtovanja in prijetno pripravo.

Naj ogenj začne tleti v vsakemu udeležencu!