Taborni red

Eden izmed ciljev tabora voditeljev Ogenj v meni je tudi, da je tabor zastavljen po skavtski metodi in omogoča pristne skavtske izkušnje voditelja. Da bo temu res tako, nam bodo vodilo skavtski zakoni in taborna pravila.

1. Skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.
2. Skavt je zvest Bogu in domovini.
3. Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.
4. Skavt je prijatelj vsakomur in vsem skavtom brat.
5. Skavt je plemenit.
6. Skavt spoštuje naravo in vidi v njej božje delo.
7. Skavt uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti.
8. Skavt si žvižga in poje v težavah.
9. Skavt je delaven in varčen.
10. Skavt je čist v mislih, besedah in dejanjih.

11. Kroj je obvezen pri svetih mašah, na otvoritveni slovesnosti in na jutranjem zboru.

12. Taborna majica je obvezna na dnevu odprtih vrat (v petek).

13. Obiski so dovoljeni na dan odprtih vrat, 10. 8. 2012 (izjema so le povabljeni gostje).

14. Izhodi udeležencev s tabornega prostora niso zaželeni, razen v nujnih primerih. O izhodu je treba obvestiti organizatorje (na info točki).

15. V uradnem jutranjem zboru ob dvigu zastave se poje skavtsko in slovensko himno.

16. Spust zastave poteka v tišini.

17. Piski:

a. 3x dolg = jutranji zbor, kateheza, skupen začetek dneva
b. 1x dolg = spust zastave, tišina v taboru

18. Od 23.00 do 7.00 poteka nočna straža.

19. Uporaba mobilnih telefonov je v času programa prepovedana, zato vas prosimo, da jih takrat izklopite.

20. V tehnične objekte (oder, prostori organizatorjev in tehnike) brez dovoljenja organizatorjev ni dovoljeno vstopati.

21. Na taboru ni dovoljeno uživati alkohola, drog in tobaka.

22. Vrednih predmetov ne puščajte na vidnih mestih. Organizatorji ne odgovarjamo za morebitne kraje.

23. Izkaznico tabora se vedno nosi s seboj in na vidnem mestu.

24. Poskrbimo, da z zamujanjem na dejavnosti ne bomo ovirali izvajanja programa.

V primeru kršenja pravil ima organizator pravico ukrepati in v skrajnem primeru kršitelja poslati s tabora.