Dobre prakse skvojev

V okviru tabora bomo voditelji skupaj izdelali priročnik, v katerem bodo zbrani primeri dobrih praks za delovanje skvojev in stegov. Ker ste edini možni pisci tega priročnika voditelji, bo vsak skvo prevzel določen del odgovornosti in zapisal tisto, kar najbolje zna.

Voditelji v skvoju ste si že izbrali področje dobre prakse, za katero ste prepričani, da jo kvalitetno opravljate, in menite, da bi izkušnja na tem področju koristila drugim voditeljem. Primer dobre prakse zapišite v taki obliki, kot bi si želeli, da primer dobre prakse zapišejo drugi za vas. Bodite čim bolj konkretni. Primer dobre prakse zastavite kot izziv, s katerim se je srečal vaš skvo. Če je potrebno, dodajte priloge.

Vaša naloga je, da skupaj kot skvo do tabora voditeljev razmišljate in zapišete svoj primer dobre prakse ter ga do 5. 7. 2012 v elektronski obliki pošljete na naslov ogenjvmeni@skavt.net. To bo hkrati tudi vaša vstopnica na tabor voditeljev. Na stacionarnem delu tabora bo vsak skvo dal svoj prispevek k priročniku in svojo dobro prakso predstavil drugim voditeljem.

Seznam področij dobrih praks

Sodelovanje s starši skavtov

 • Slovenske Konjice 1
 • Mozirje 1
 • Črenšovci 1

Sodelovanje z župnijo/župnijami/dekanijo/škofijo

 • Zagorje 1
 • Ankaran 1
 • Radovljica 1

Sodelovanje z ZBOKSS

 • Nova Gorica 1
 • Kranj 1

Sodelovanje s taborniki in z drugimi društvi in organizacijami v občini

 • Cerknica 1
 • Trzisce 1
 • Zreče 1

Redna srečanja skvoja (dolžina, oblika, kdo kaj pripravi, kdaj-pogostost)

 • Novo mesto 1
 • Ljubljana 1
 • Koroška 2

Strateški načrt stega (potek izdelave, kdaj delati, kako preverjati načrt)

 • Škocjan-Turjak 1
 • Ljubljana 3
 • Brezovica 1

Letni načrt stega (potek izdelave, kdaj delati, kako preverjati načrt)

 • Postojna 1
 • Loška Dolina 1
 • Breznica 1

Izobraževanje voditeljev znotraj skvoja

 • Koroška 1
 • Krško 1

Skvo vikend (formalni in neformalni)

 • Ljubljana 4
 • Komenda 1
 • Homec 1

Delo z velikim oz. majhnim skvojem

 • Škofja Loka 1
 • Slovenske gorice 1
 • Slovenska Bistrica 1

Duhovnost v skvoju

 • Maribor 1

Skrb za dobre odnose v skvoju

 • Šentjur 1
 • Sežana 1
 • Dobrepolje 1

Odhod iz skvoja in sodelovanje z bivšimi voditelji

 • Vrhnika 1
 • Ljubljana 2
 • Ribnica 1

Povezovanje stega

 • Šentjernej 1
 • Celje 1
 • Dol-Dolsko 1

Organizacija večjih projektov stega

 • Kamnik 1
 • Logatec 1
 • Rakova Steza 1

Razdelitev in opravljanje funkcij znotraj skvoja

 • Ajdovščina-Šturje 1
 • Grosuplje 1

Svet stega

 • Žiri 1
 • Maribor 2

Finance stega (sponzorstvo, proračun …)

 • Škofije 1

Prijavljanje na občinske razpise in sodelovanje z občino

 • Celje 2

Mednarodno sodelovanje (prijavljanje na evropske razpise)

 • Velenje 1

Arhiv stega

 • Ptuj 1

Stegova oprema (skrb, skladiščenje, nakup, delitev opreme po vejah)

 • Tolmin 1
 • Ilirska Bistrica 1
 • Dornberk 1

Odnosi z javnostjo in promocija skavtov na lokalni ravni

 • Železniki 1
 • Ljubljana 5
 • Gornja Radgona 1