Besede ob ognju

Od ognja do ognja teče skavtsko življenje. In nekje vmes se ob kakšni majhni sapici,
nasmehu, pogledu, dotiku prižge še en ogenj. Tisti ogenj v nas. Ogenj, ki zagori v
srcu in lahko segreje srca drugih. Zaradi tega ognja voditelj ponoči ne spi. Razmišlja
o svojih skavtih. Razmišlja in prosi Tistega z vžigalico, naj ogenj nikoli ne ugasne! In
ker se skavti ravno ob ognju, z lici, pregretimi od žara, radi potopimo vase,
razmislimo, se sprašujemo: »Kdo smo? Kje smo? Kam hočemo? Kako bomo to
dosegli?« , bova to ob bližajočem se Ognju v meni storila tudi midva.

Kdo smo?

Odgovor na to se zdi preprost. Mi smo skavti. Katoliški skavti. Skavtski voditelji.
Toda kaj danes pomeni biti skavt, kaj pomeni biti katoliški in kaj pomeni biti
nekomu voditelj? Kakšno vlogo v skavtstvu igra Bog in kakšna je osebna vera
vsakega izmed nas? Je vera še ključni del naše identitete? Če verjamem v
ustvarjalnost in pobudništvo, potem se najbrž trudim biti ustvarjalen in pobudniški.
In če je moja vrednota res optimizem in veselje do življenja, potem mi to (večino
časa) piše na obrazu. Sem, ali bolje napisano, trudim se biti tisto, kar verujem.
Na Viharju upanja so se naši predhodniki odločili, da bosta Bog in katolištvo skala,
na katero bomo zidali slovensko skavtsko hišo. Na Glej daleč smo pretresali temelje – korenine te hiše. Na Ognju v meni pa se bomo na osebni ravni vprašali, ali smo še prebivalci te hiše in kako se v njej počutimo.

Kje smo?

Združenje že 22 let spreminja svet na bolje. Ves ta čas se voditelji trudimo, da naša
organizacija raste, napreduje. V lanskem letu smo tako postavili vizijo ZSKSS do leta 2020. Za udejanjanje te vizije bo potrebnih nešteto prostovoljnih ur dela, veliko odgovorne igre, še več odgovornih odločitev. A kje na poti do uresničitve te vizije smo? Kaj smo že postorili in kaj nas še čaka? Kaj je bilo narejeno dobro in kaj bi lahko bilo narejeno bolje? Pripravljavci Ognja v meni verjamemo, da je čas, da za trenutek nehamo načrtovati. Da je čas, da se naučimo vrednotiti – dajati vrednost. Velikokrat namreč ne vidimo vseh sadov svojega služenja. Opažamo samo takojšnje rezultate, dolgoročne pa izgubljamo. Če seveda sploh speljemo vrednotenje – preverba je le tisti del, ki ga najlažje izpustimo. Ogenj v meni bo priložnost, da vrednotimo vse po vrsti, od osebne poti do dela v veji, stegu, regijski in nacionalni 3 ravni Združenja. Samo če bomo vedeli, kaj želimo početi, kaj delamo dobro in kaj bi lahko delali boljše, bomo lahko to tudi v resnici začeli delati bolje.

Kam hočemo?

Naprej. Naprej k posamezniku. V svojem bistvu smo skavti vzgojna organizacija.
Vzgoje pa se skavtski voditelji lotevamo tako, da vstopamo v osebni odnos s
posameznikom, ki nam je zaupan. V tem odnosu osebno spremljamo in
spodbujamo k osebnemu napredovanju, hkrati pa tudi sami dajemo zgled in
rastemo. A ne rastemo samo pri delu z mlajšimi. Velikokrat smo si največji izziv
ravno sovoditelji. Na taboru bomo nadaljevali delo, ki smo ga začeli na državnih
srečanjih. Pripravili bomo smernice za osebno spremljanje in napredovanje po
vejah. Ustvarjali in iskali bomo nove ideje za spodbujanje ustvarjalnosti in
pobudništva, ki nam bodo pomagale pri izvajanju aktualnega vzgojnega namena
naslednji dve leti. Poleg tega se bomo posvetili izmenjavi dobrih praks med skvoji, ki bo v prihodnosti prinesla še kakovostnejše delo po stegih.

Kako bomo to dosegli?

Samo s taborom voditeljev zagotovo ne. Konec koncev si želimo neprekinjeno
delovanje Združenja, ki raste zaradi kakovostnega dela in ne zgolj posameznih
dogodkov. Je pa tabor dobra vmesna točka za osebni premislek, za delitev izkušenj, za povezovanje med voditelji, za osvojitev novih znanj, za motivacijo. S praznim rezervoarjem motor našega Združenja, voditelji, na dolgi rok ne more tekmovati z izzivi današnjega časa.

Zato upava, da bomo – tudi zaradi Ognja v meni – skupaj in lažje spreminjali v
resničnost spodnje besede. Naj gori v vseh nas!

ZSKSS je prepoznano kot močna vzgojna organizacija. Otrokom in mladostnikom ponuja izkušnjo pristnega in sproščenega skavtstva ter jim omogoča kakovostno in ustvarjalno pot odraščanja. Pri tem jih spremljajo in usmerjajo usposobljeni voditelji. ZSKSS je skupnost, kjer voditelji osebno rastejo in imajo veselje do vodenja na vseh ravneh. V družbi je ZSKSS pomemben partner pri odločanju o področjih, na katerih deluje.
Vizija ZSKSS 2020, sprejeta v Šmihelu nad Mozirjem, 27. 8. 2011.

Nina Milenković Kikelj – Iskriva lisica
Franci Bačar – Lačni rakun